Srbija • 35230 Ćuprija •Vidovdanska 19 • tel/fax: 035 8470 253 • mail: copatrgovina@gmail.com •copa22@gmail.com
strana 2 od 3
monarperm
PREDNOSTI

• Mikroporozno jezgro koje "diše" je zaštićeno sa dva sloja sintetičke tkanine koja foliji daju odlične mehaničke osobine.
• Primena za različite vrste krovova na rogovima:
— fiksirana ili razapeta preko rogova
— li na drvenoj oplati ili oplatnim pločama.

• Plavi zaštitni sloj ne reflektuje svetlost.
•Donji zaštitni sloj folije od netkanog sintetičkog mehanički veoma otprnog materijala, štiti foliju od kidanja prilikom pričvršćivanja za građevinske materijale kao što su rogovi, drvene oplate ili oplatne ploče.

POSTAVLJANJE

MONARPERM foliju postavljamo, sa plavom površinom na gore i to na sledeće načine:
— preko rogova, na toplotnu izolaciju, ili
— na drvenu oplatu ili oplatne ploče, koje sa svoje donje starane imaju kontakt sa toplotnom izolacijom.

UGRADNJA

MONARPERM se upotrebljava na konstrukcijama kod kojih je toplotna izolacija već ugrađena između rogova kao i u svim drugim krovnim sistemima, gde se ova folija postavlja direktno na toplotnu izolaciju. Isto tako se upotrebljava i za polaganje na oplatu i u tom slučaju nije neophodan prostor za provetravanje.
Ugrađivanje krovne folije MONARPERM je u potpunoj saglasnosti sa pravilime krovne struke, i građevinsko-tehničkim uputstvima.
• Folija se fiksira na rogove upotrebom kontra letvi.
• Vreme u kojem folija može biti direktno izložena na krovu bez krovnog pokrivača iznosi tri meseca. To omogućuje nastavak daljnih građevinskih faza na otvorenom krovu.
+